STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI


 

Sectia Pneumologie I - cu 70 de paturi
Sectia Pneumologie II- cu 50 paturi
Sectia Pneumologie cronici TBC - cu 50 paturi - inchis temporar
Dispensar TBC sector1-2 Str. Salcimilor nr.21-23 sector 2
Dispensar TBC sector 3- Calea Dudesti nr.104-124 sector 3