Sos. Stefan cel Mare nr. 11 Sector 2, Bucuresti      (021) 210 39 36

Doneaza Sange!!!

 

 

Drepturile asiguratilor:

 

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru; 
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate; 
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; 
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate; 
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; 
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare; 
 • sa beneficieze de dispozitive medicale; 
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; 
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul; 
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

 

 

Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Ce trebuie sa faca asiguratul?

 

Pentru amanunte privind serviciile medicale de care beneficiaza asiguratii accesati pagina Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

 

Obligatiile asiguratilor:

 

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie; 
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; 
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru; 
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; 
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

 

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

SERVICII MEDICALE OFERITE

 

- aerosolo-terapie oxigeno-intermitenta sau de lunga durata
- consult clinic pneumologic
- examene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida, cu viza diagnostica sau terapeutica:
- aspirat bronsic pentru examen bacteriologic, biopsii bronsice
- bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica
- bronhografii, extractie corp strain, fistulografii pentru fistulele esobronsice
- foraje transtraheale, lavaj bronsic
- examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK
- examen radiografic, examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24
- probe functionale respiratorii prin flowscreen, cu teste de provocare sau nu
- punctii biopsii pleurale, punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale
- terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC

- asistenta de urgenta a acutizarilor din insufucientele respiratorii cronice si din insuficienta respiratorie acuta

- debutul oxigenoterapiei si evaluarea  beneficiilor si tolerantei pe lunga durata

- inregistrarea si ajustarea terapiei in bolile obstructiv cronic

Bronhografii, bronhoscopii  cu fibroscop Olympus

 

CONDITII OFERITE PACIENTILOR

 

Cazare in saloane cu 2-6 paturi si grup sanitar comun, cu respectarea prevederilor legale in vigoare respectiv OMS nr. 914/2006.

Asistenta medicala permanenta prin linie de garda cu medic de specialitate si personal sanitar mediu si auxiliar

Tratament medicamentos specific, complex, prin farmacie cu circuit inchis proprie

Analize medicale de laborator ( hematologie, biochimie, urina, bacteriologice ) prin laborator propriu al spitalului