Sos. Stefan cel Mare nr. 11 Sector 2 BucureștiTEL:Telefon programari L-V 8:00-15:00 - 0752198296

Legislatie informare parti interesate

hotararea-nr-54-2009-privind-conditiile-introducerii-pe-piata-a-dispozitivelor-medicale

hotararea-nr-856-2002-privind-evidenta-gestiunii-deseurilor-si-pentru-aprobarea-listei-cuprinzand-deseurile-inclusiv-deseurile-periculoase

hotararea-nr-1061-2008-privind-transportul-deseurilor-periculoase-si-nepericuloase-pe-teritoriul-romaniei

hotararea-nr-1091-2006-privind-cerintele-minime-de-securitate-si-sanatate-pentru-locul-de-munca

hotararea-nr-1447-2022-pentru-stabilirea-salariului-de-baza-minim-brut-pe-tara-garantat-in-plata

L 46_2003 privind drepturile pacientului_iul2022

L 95_2006 privind reforma in sanatate_mai2022

legea-arhivelor-nationale-nr-16-1996

legea-contabilitatii-nr-82-1991

legea-nr-53-2003-privind-codul-muncii

legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii

legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice

legea-nr-104-2003-privind-manipularea-cadavrelor-umane-si-prelevarea-organelor-si-tesuturilor-de-la-cadavre-in-vederea-transplantului

legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal

legea-nr-250-2016-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-20-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-plati

legea-nr-380-2006-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public

legea-nr-481-2004-privind-protectia-civila

legea-nr-500-2002-privind-finantele-publice

legea-nr-672-2002-privind-auditul-public-intern

NORMA CoCa august 2022 (A) 29-06-2021

OMS 1782_2006 RaportareFOCG FSZ_ian2021

OMS 3670_2022 program vizite USP

ordinul-nr-446-2017-privind-aprobarea-standardelor-procedurii-si-metodologiei-de-evaluare-si-acreditare-a-spitalelor

ordinul-nr-457-2001-privind-reglementarea-denumirii-si-codificarii-structurilor-organizatorice-sectii-compartimente-laboratoare-cabinete-ale-unitatilor-sanitare-din-romania

ordinul-nr-487-2020-pentru-aprobarea-protocolului-de-tratament-al-infectiei-cu-virusul-sars-cov-2

ordinul-nr-600-2018-privind-aprobarea-codului-controlului-intern-managerial-al-entitatilor-publice

ordinul-nr-1101-2016-privind-aprobarea-normelor-de-supraveghere-prevenire-si-limitare-a-infectiilor-asociate-asistentei-medicale-in-unitatile-sanitare

ordinul-nr-1199-2011-privind-introducerea-si-utilizarea-clasificarii-ro-drg-v1

ordinul-nr-1224-2010-privind-aprobarea-normativelor-de-personal-pentru-asistenta-medicala-spitaliceasca-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-publice-nr-1778-2006

ordinul-nr-1226-2012-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitati-medicale-si-a-metodologiei-de-culegere-a-datelor-pentru-baza-nationala-de-date

ordinul-nr-1334-2022-privind-aprobarea-planului-de-masuri-pentru-organizarea-spitalelor-si-a-unitatilor-de-dializa-in-contextul-pandemiei-de-covid-19-si-a-listei-spitalelor-si-unitatilor-de-dializa

ordinul-nr-1761-2021-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-curatarea-dezinfectia-si-sterilizarea-in-unitatile-sanitare-publice-si-private-evaluarea-eficacitatii-procedurilor-de-curatenie

ordinul-nr-1782-2006-privind-inregistrarea-si-raportarea-statistica-a-pacientilor-care-primesc-servicii-medicale-in-regim-de-spitalizare-continua-si-spitalizare-de-zi

ordonanta-nr-119-1999-privind-controlul-intern-managerial-si-controlul-financiar-preventiv

regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46

Despre Spital

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sfântul Ștefan” este o unitate sanitară cu paturi de pneumoftiziologie ce a luat ființă în anul 1963 în conformitate cu Decizia nr.41/08.01.1963 emisă de Sfatul Popular al Capitalei, în baza Dispoziției Consiliului de Miniștri nr.1060/20.11.1962 și care ulterior a fost unificată cu mai multe unități sanitare, iar în anul 2002 primește denumirea de SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SFÂNTUL ȘTEFAN ” București.

Servicii oferite:

  • Aerosolo-terapie oxigeno-intermitentă sau de lungă durată
  • Consult clinic pneumologic
  • Examene bronhoscopice, prin fibroscopie, cu viză diagnostică sau terapeutică
  • Aspirat bronșic pentru examen bacteriologic, biopsii bronșice
  • Explorări funcționale respiratorii
  • Gazometrie sânge arterial
  • Examen de spută și microbiologice pentru germenii banali și BK
  • Examen genexpert
  • Examen radiologic cu iradiere minimă
  • Examen biochimie sânge lichid pleural, hemoleucograma și vsh

Contact

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 11 SECTOR 2 BUCUREȘTI

Telefon programari L-V 8:00-15:00 – 0752198296

EMAIL:
CONTACT@PNEUMOSFSTEFAN.RO

©2022 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sfântul Ștefan". Toate drepturile rezervate: DMI IT SYSTEMS

Sos. Stefan cel Mare nr. 11 Sector 2 BucureștiTEL:Telefon programari L-V 8:00-15:00 - 0752198296